Latgales dati

1938. gada 28. jūnijs

Viļņā, Stefana Batorija universitātē doktora grādu bioloģijā (Doctor Scientiarum) iegūst Vladimirs Gorskis, kurš vēlāk strādāja par skolotāju Līksnas pagasta Krievānu pamatskolā /1942-1944/, Daugavpils 1.krievu vidusskolā /1944-1945/, kopš 1945.gada Daugavpils Skolotāju institūtā /1945-1952/, Daugavpils Pedagoģiskajā institūtā /1954-1981/. Līdz ar to V.Gorskis ir pirmais institūta pasniedzējs ar doktora grādu.
1950.gadā PSRS Augstākās izglītības ministrijas augstākā atestācijas komisija šo doktora diplomu neatzīst, jo tas esot piešķirts pēc "buržuāziskās Poljas noteikumiem". V.Gorskis 1965.gadā Latvijās Universitātē aizstāv bioloģijas zinātņiu kandidāta grādu.

Atsauces
  • Vladimirs Gorskis (1909 - 1981). Dzīve un darbs. Fotogrāfijas, atmiņas, fakti. Daugavpils Universitāte, Daugavpils Universitātes muzejs: Saule, 2011. 21. lpp.