Latgales dati

1919. gada 5. augusts

Pulks dibināts 1919. gada 5. augustā Liepājā un atbrīvošanas kauju noslēgumā izvietots Daugavpils cietoksnī. 5. augustā kopš 1926. gada tika svinēta pulka diena. Līdz 1926. gadam pulka diena tika svinēta 14. novembrī - dienā, kad pulks 1919.gadā izcīnija pirmo kauju pie Liepājas.
Svētkos godināti Latvijas brīvības cīņās kritušie 33 cīnītāji. Pulka devīze ierakstīta karogā "Sirds - kurzemnieka gods".
1921. gada 21. februārī dibināta Troickas bataljona krūšu nozīme, ko piešķīra arī Aizputes kājnieku pulka 3.bataljona kareivjiem un virsniekiem.
1922. gada 16. maijā dibināta 10. Aizputes kājnieku pulka krūšu zīme.
1922. gada 19. novembrī valsts prezidents J.Čakste pasniedz pulkam karogu, kura darināšanā piedalījusies Aizputes pašvaldība.
1924. gada 14. novembrī atklāts piemineklis Daugavpils cietoksnī 10.Aizputes kājnieku pulka un Troickas kājnieku pulka kritušo karavīru piemiņai.
1929. gada 3. augustā pulka 10 gadu svinības tika apvienotas ar tādu pašu 11. Dobeles kājnieku pulka jubileju. Svinībās piedalās valsts prezidents G. Zemgals.
1935. gada 15. maijā aizputieši pulkam dāvināja sudraba taures - fanfaras ar fanfaru karodziņiem, kurus darināja Aizputes aizsargu pulka aizsardzes.
1935. gada 4. - 5. augustā pulka svinībās piedalījās Aizputes pilsētas galva Jānis Jirgensons un Aizputes aizsargu pulka komandieris (komandiera palīgs) Jānis Zvirbulis.
1939. gada 4.- 5.augustā pulka 20. svētki tika atzīmēti kopā ar Aizputes kājnieku pulka dienu un Zemgales divīzijas 20 pastāvēšanas gadiem. Piedalās kara ministrs ģenrālis J.Balodis un armijas komandieris ģenerālis K.Berķis.

Pulka komandieri:
pulkvedis Teodors Kalniņš /11.1919-08.1932/
pulkvedis-leitnants Krišjānis Ļuļaks /01.08.1932-11.1933/
pulkvedis-leitnants Pēteris Vaivads /09.1933-11.1939/
pulkvedis A. Kurše /11.1939-06.1940/.
Pulkam bija kara orķestris. 30.gados orķestris spēlēja Dubrovina parkā (līdz augusta beigām).
Pulkā dienējuši:
Valters Zirnītis, pulka virsleitnants. žurnālists un publicists.

Atsauces
4eda24ad5fa6a54654d27cbc203491826d87e6d5
014c8c94d79eb1c6ab7536c629e337d0f8389544
1fbb0150f781c1b17d33dbeb6a541663ae3cf4db
53786df3f682cc7d79cd71c6eef0bdf29f6455ec
C830568365c0722e6a1a8158dc5466cc94d24607
63f43afc4def2a6106ac511f4e00f1552fe0eeae
F778c8c9520b909c8d333237dd08421f1b836446
5decfce50e707f049cbddac3a89dda934baa38f8
886a69e193bdd707d6691155f24d51c991c383c8
15085e55ce4f355050bd8497bd9e24dbbf987c8e
55831ccb5da2c2fc1d6f2bbb3c1dbcd0ec2f8eab
69a2ab70abcc71d2ddfa05354a00c1f5e1090e69
935942dbee798bf54e2b19ff5864d2b87dbce5b6
1331c5cd28ab832318aab39ea69cacaf23f059b8
653f1b8dc5c70130f4f1cc72036a81cc2cfa9284
00b91a2ca44e34ebd120f293d45c2fbe4b41ffee
0c3a7013c5496195addf1958939b435ae75e5546
F7d33d6ef9126dcd375b7bddf2df084ddae0cad6
38a206f2924d6725b0bdfb37b834aeec60899dfb
74a6ff2b10f6477c44c7aa53e253f4e48ed1a541
945a3b974011b566c8f806d61ec699c86109a992
287d311adaa8e98b6113474c8a3493a966da50fa
557633b1993ef6b0a3cfad70f0db13177e8bdb0b
914ba72fc3486af5cbdc670944b435b08aa2dcdc
75a33e40f34944de5af7a21ef5e85246ed966fbe
5d576c3da7177ae9171897672b79bf8b6e4c85db