Latgales dati

1928. gada 18. janvāris

Pirkuma summa 334115 ls. Līdz tam ūdensvads piederēja likvidētajai akciju sabiedrībai. Finansu ministrija lēmumu par akciju sabiedrības likvidēšanu pieņem 1925. gada 20. janvārī. Akcionāru prasības pieņem līdz 1925.gada 1. oktobrim.
Ūdensvada vēsture Daugavpilī aizsākās 1888. gadā, kad pilsētas valde noslēdz līgumu ar krievu inženieri Mihailu Altuhovu par ūdensvada celšanu. Dokumentos vēl viens - Vladimirs Altuhovs. Līgums slēgts uz 50 gadiem ar tiesībām pēc 25 gadiem pilsētai ūdensvadu atpirkt. 1889. gadā uzcelta ūdenvada ēka. Uzņēmuma darbības sākums nav zināms. Pasaules kara laikā ūdensvada uzņēmuma mašīnas tika evakuētas uz Pleskavu. 1921. gada 1. aprīlī nolemts iekārtas reevakuēt. 1923. gadā Krievijas puse nolēma iekārtas kompensēt naudā - 4633 zelta rubļos.
1903. gadā dibināta ūdensvada akciju sabiedrība, kuras kapitāls 600 tūkstošui zelta rubļu sadalīts 6000 akcijās. AS pārreģistrējās 1925. gadā. Sarunas par akciju izpirkšanu iesākušās jau pēc 1920. gada. Sarunas ar akciju sabiedrību ieilgušas, jo sabiedrības locekļi atradās ārpus Latvijas. Juridisko jautājumu risināšana saistībā ar bijušajām ūdensvada akcijām ilgušas arī 30. gados.
Ūdensvadi Latvijā bija Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī, Valmierā un Cēsīs. No filtrakām ūdeni ņēma Rīgas un Jelgavas ūdensvadi; no artēziskām akām — Valmiera; no avotiem — Cēsu, bet no upes — Daugavpils ūdensvads. 1939. gadā tika uzsākta Daugavpils ūdenvadu sistēmas reorganizācija.
Daugavpils ūdensvada pārziņi, direktori:
30. gadu beigās - Oskars Šutka
40. gadu sākumā, kara laikā inženieris Skriblis.

Atsauces
 • “Daugavpils ūdensvada akciju sabiedrība.” Ekonomists, 1925. 15. decembris.
 • “Kā "kristī" Daugavas brūnos ūdeņus. Gājiens Daugavpils ūdensvada uzņēmumā.” Daugavas Vēstnesis. 1943. 30. novembris.
 • “Reevakuācija.” Valdības Vēstnesis. 1923. 30. aprīlis.
 • “Latvijas nota Krievijai.” Valdības Vēstnesis. 1922. 20. aprīlis.
 • “Rūpniecības uzņēmumu reevakuācijas stāvoklis.” Latvijas Tirgotājs, 1921. Nr. 12, 9. lpp.
 • “Ūdensvada panama.” Daugavas Vēstnesis. 1924. 19. septembris.
 • “Kādā stāvoklī atrodas Daugavpils pilsētas ūdensvads.” Latgales Vēstnesis. 1938. 30. septembris.
 • “Pārkārtojumi un jauninājumi Daugavpils ūdensvada tīklā.” Daugavas Vēstnesis. 1939. 26. augusts.
 • “Kad daugavpilieši dzers grunts ūdeni?” Daugavas Vēstnesis. 1940. 18. janvāris.
 • “Kā atkausē aizsalušos ūdensvadus.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 25. janvāris.
 • “Kad atkausēs pilsētas ūdensvadus.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 9. marts.
 • “Kā izskatās Daugavpils ūdensvada sirdī?” Daugavas Vēstnesis. 1943. 28. janvāris.
 • “Ūdensvads jānodrošina pret salu.” Daugavas Vēstnesis. 1942. 29. oktobris.