Latgales dati

1937. gada 16. janvāris

Atklāta un iesvētīta jaunuzceltā Sutru 6-klasīgā pamatskola Daugavpils apriņķa Vārkavas pagastā (Līvānu novads). Celtniecība izmaksāja 60.000 Ls. Skola būvēta kā taisnstūra plāna divstāvu mūra ēka, kuras galveno fasādi akcentē centrālais rizalīts ar frontonu un arhitektoniski veidotu ieejas portālu.
Svinīgajā atklāšanas runā Izglītības ministrijas tautskoludepartamenta direktora biedrs, vārkavietis Broņislavs Spūļs uzsvēra, ka Vārkavas pagagastā atrodas vecākā tautskola Latgalā. 1886.gadā šajā skolā bijuši 49 skolēni. Tagad Vārkavas pagastā ir 5 II pakāpes un 3 I pakāpes pamatskolas, kuras 1935./36. māc. gadā apmeklējuši 1200 skolēnu. Skolu skaita ziņā Vārkavas pag. ar saviem 7500 iedzīvotājiem ieņem pirmo vietu Daugavpils apriņķī.
Skolās pārziņi:
Pēteris Ratnieks /-1938/,
V.Bērziņš /1938-/.
Pirmais izlaidums jaunajā skolā 1938.gadā bija apvienots ar visu Preiļu pagasta pamatskolu sarīkojumu. kurš notika Vārkavas pamatskolā 1938. gada 29. maijā.

Atsauces
  • “Eiropas kultūras mantojuma dienas skolās.” Novadnieks. 2013. 24. septembris.
  • Jonāne, T. “Skaistu jubileju svinēja aizkalniete Terēzija Sinkeviča.” http://www.latgaleslaiks.lv/lv/2003/9/23/15453 (09.10.2013).
  • “Jauns skolas nams Preiļu paagstā.” Latgales Vēstnesis. 1937. 18. janvāris.
  • “Sutru 6 kl. pamatskolas jaunās ēkas iesvētīšana.” Izglītības ministrijas mēnešraksts, 1937. Nr.2., 211 .lpp.
8b203611fb24c2b26d0c1cf9af3912e84fc47f94
79e55bb588574a69dcda2b6a77d350e8066a429a
36bcd8f254e3585f76a630b7d103d6a36a1f3a44