Latgales dati

1934. gada 16. jūnijs

Institūtu beidz 35 audzēkņi: 12 zēni un 23 meitenes. No tiem 20 luterticīgi, 12 katoļticīgi un 3 pareizticīgi. Kopumā institūtu jau absolvējuši 290 skolotāji.

Absolventu saraksts: (atšifrēti 26 %)
Helēna Aizpuriete, Milda Bankovska, Ausma Bērziņa, Jānis Bulis, Lilija Burberģe, Vita Dance, Kārlis Dundurs, Emīlis Dūšelis, Ženija Dzendolete, Anna Goldberģe, Antons Gertmans, Irma Jansone, Jāzeps Jukšinskis, Lilija Kalēja, Eiženija Kļaviņa, Albīne Kokina prec. Svilāne, Andrejs Laucenieks, Zelma Lāce, Valija Lietapure, Genoveva Ludzīte, Jānis Miezītis, Rozālija Peisiniece, Aleksandra Petrova, Olga Priede, Vilis Rēķis, Verners Slapjums, Vladislavs Svenčs, Kaspars Svenne, Viktorija Špitāle, Juzefa Tenise, Larisa Trumukalne, Vladislavs Vanaģelis, Staņislavs Visokinskis, Ļuba Zaļkalne, Irma Zariņa, Ieva Zeile.

Citos avotos minēts absolvents Teodors Sīlis.

Ir ziņas, ka 1934. gadā 4 Latvijas skolotāju institūtos nobeiguma pārbaudījumus kārtojuši 197 audzēkņi, tospar Rēzeknē - 28, Daugavpilī - 35.

Atsauces
  • “Daugavpils skolotāju institūta izlaidums.” Latgales Ziņas. 1934. 22.jūnijs.
  • “Daugavpils skolotāju institūta izlaidums.” Latvijas Sargs. 1834. 21. jūnijs.
  • “Skolotāju saime pieaugs.” Latgales Ziņas. 1934. 15. jūnijs.
60a52e8f86b168cb2fa816648475417447405ed0