Latgales dati

1946. gada 10. februāris

Daugavpilī notiek Kara tribunāla sēde, kurā tiesāti Broņislava Vorslava pretošanās grupas dalībnieki. Grupa 30 - 40 dalībnieku sastāvā izveidota 1944. gada jūnijā un darbojās Kaplavas pagastā. B.Vorslavs krita kaujā 1946. gada jūlijā. Grupā ietilpa pārsvarā poļu tautības Kaplavas iedzīvotāji. Lielākai daļai apsūdzēto piespriesti 15 gadi ieslodzījuma.

Atsauces
  • Jēkabsons, Ē. “Poļu piedalīšanās nacionālajā pretošanās kustībā Latvijā 1944.-1950.g.” Grām.: Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 25.sējums. Rīga, 2009. 313.-317.lpp.