Latgales dati

1938. gada 10. aprīlis

Pārdēvēšanas svētki Abrenes aizsargu pulka namā - Jaunlatgali un tās aprinķi turpmāk sauks par Abreni un tās apriņķi.
Citi piedāvātie nosaukumi – Purnava, Atzele, Pietālova, Rītupe, Bērzene tika noraidīti kā “vēsturiskai patiesībai neatbilstoši”.
Lēmumu par pārdēvēšanu pieņēma Ministru kabinets 1938. gada 31. martā.

Atsauces
  • “Likums par Jaunlatgales apriņķa un Jaunlatgales pilsētas pārdēvēšanu.” Valdības Vēstnesis. 1938. 2. aprīlis.
  • “1938. gada 10. aprīlī. Jaunlatgali pārsauc par Abreni (3).” http://www.la.lv/1938-gada-10-aprili/ (13.04.2018).
F3f319a2f229f3b8cd13d8a74efe650420bba10a