Latgales dati

1933. gada 13. augusts

Baznīcu iesvēta arhibīskaps Teodors Grīnbergs. Baznīca celta kā guļbūves koka ēka pēc inženiera Gulbja projekta. Draudzi apkalpoja mācītājs Jūlijs Vidulejs ar dzīvesvietu Ludzā.
Vēl vajadzīgs sagādāt zvanu, ērģeles un altāra gleznu. Līdz tam draudzes dievkalpojumi notika pamatskolas telpās.
Pēc Otrā pasaules kara 1947.gadā, pamatojoties uz nama slikto stāvokli, Zilupes pilsētas izpildu komiteja pieņēma lēmumu par baznīcas ēkas nodošanu Zilupes pilsētas komunālās saimniecības kultūras iestādēm. Tā tika nodota pilsētas bibliotēkai un tautas namam.
Zilupes luterāņu baznīcai zvanu 1936. gadā uzdāvināja Liepājas drāšu fabrikas kolektīvs. Pēc kara zvanu ilgus gadus glabāja Zilupes pareizticīgo draudze un 2005. gadā nodeva to Rēzeknes evaņģēliski luteriskajai baznīcai.
Koka ēka ir saglabājusies līdz mūsdienām. Adrese - Baznīcas iela 17.
Zilupes draudze dibināta 1924. gada 21. augustā. Draudzes pirmais priekšnieks Johans Augusts Dāle. Lēmums par baznīcas celtniecību pieņemts 1926. gadā, pamatakmens iesvētīts 1929. gadā. Iekšdarbi pabeigti 1938. gadā, kad 18. decembrī iesvētīti padarītie darbi. 1939. gadā iesvētīts pa ziedojumiem iegādātais kroņlukturis. Līdz ar to tiek uzskatīts, ka baznīcas ierīkošanas darbi noslēgušies.
1936. gada 8. novembrī Zilupes baznīcā bīskaps T.Grīnbergs ordinēja jauno Latgales draudžu vikāru Arturu Treivertu.

Atsauces
  • “Publikācijas skolām. DOKUMENTU IZLASE SKOLĀM PAR PADOMJU PERIODA VĒSTURI /1944-1949/.” http://www.arhivi.lv/index.php?&1712 (05.12.2010).
  • “Ziņas par Zilupes ev. - luter. draudzi.” Jaunatnes Ceļš, 1940. Nr. 3.
  • “Zilupes ev.-lut. baznīcas būve pabeigta.” Daugavas Vēstnesis. 1940. 23. janvāris.
783d509c357578190fb8010be43fedff6d0bb654
9cf6cf1dbd03d06ea5778d0819471a7d1ac3cee2
A010cc1054f3f3ef8ad5fc275013c6935eb35da8