Latgales dati

1933. gada 10. jūnijs

Daugavpils Latviešu biedrības rīko atvadu vakaru, kurā godina dekānu, lauksaimnieku un sabiedrisko darbinieku Jāni Velkmi, kurš tiek pārcelts darbā uz Kurzemi. J.Velkme bija iecienīts garīdznieks, Kalupē dibinaja 1908.gadā pirmo lauksaimniecības biedrību Latgalē.

Atsauces
  • “Daugavpils latvieši atvadās no dekāna J.Velkmes.” Latgales Ziņas. 1933. 16.jūnijs.