Latgales dati

2008. gada 24. oktobris

Ekonomikas nozares Agrārās ekonomikas un Reģionālās ekonomikas apakšnozaru promocijas padomes atklātā sēdē Jelgavā promocijas darbu ekonomikas doktora grāda iegūšanai aizstāv LIENĪTE LITAVNIECE.
Tēma “Kreditēšana Latgales reģiona attīstībā”. Recenzenti: profesors Dr.habil.sc.ing. Pēteris Rivža – Latvijas Lauksaimniecības universitāte; profesore Dr.oec. Elvīra Zelgalve – Latvijas Universitāte, Finanšu katedras direktore; profesore Dr.oec. Vilija Aleknevičiene – Lietuvas Lauksaimniecības universitāte.

Atsauces
  • “Aizstāvēšana.” Zinātnes Vēstnesis, 2008. 13.oktobris.