Latgales dati

2009. gada 14. janvāris

Latvijas Universitātes Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē disertāciju ģeogrāfijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv ZANE CEKULA par tēmu “Latgales apdzīvoto vietu nosaukumu standartizācija”. Recenzenti: asoc. prof. Dr.habil.hist., Dr.geogr. Jānis Štrauhmanis (RTU), Dr.philol. Lidija Leikuma (LU), Dr.geogr. Ieva Marga Markausa (LZA Ekonomikas institūts).

Atsauces
  • “Aizstāvēšana.” Zinātnes Vēstnesis, 2008. 22.decembris, [http://85.254.195.100/index.php?option=com_content&task=view&id=474&Itemid=281].