Latgales dati

1935. gada 6. oktobris

Pati baznīca iesvētīta 1940. gada 3. novembrī. Pēc mūsdienu administratīvā iedalījuma baznīca atrodas Vārkavas novada Rožkalnu pagasta Izdegās, līdz Otrā pasaules kara beigām - Daugavpils apriņķa Kalupes pagastā.
Draudze dibināta 1922. gadā, tajā bija ap 1000 ticīgo, kas izkaisīti plašā teritorijā.

Atsauces
  • Priede, A. “Jauno draudžu izveide 20.–30. gadu Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā.” Grām.: Ceļš. Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātes teoloģisks, reliģijpētniecisks un kultūrvēsturisks izdevums. Nr. 60. 2010. 81.-111.lpp.
72a096fc5c6373790b7994fbef426039135d4b48
Ac870b8925d2b1bd6025914bb03c6fd72d8e2ac5
210fc088adf64406fe31d86c12728a64a5cd01e8
61f9ad2c1fa6f1817265ae58a50b01a28466a3f0
26a38c8bc4b91f5248e66a57a49e68526dc93099
6191f19ebeda8053ba86628b700a0b707e1f5b22
85cbbdabe21b91cdb4a4896bbe05e2f30e3df558
B15dac941476d11fc3fa79b45da3bc100f43bb1d