Latgales dati

1924. gada 20. jūnijs

Latvijā ieņemts likums "Par īpašuma tiesībām uz piešķirtām šņoru zemēm". Ar to juridiski beidz funkcionēt specifiskā zemes iekārta Latgalē - šņoru zemes /nadeļnaja zemļa/, kas pastāvēja kopš Krievijas impērijas laikiem. Likumā ir atsauce uz agrāko likumu, pieņemto vēl 1910.gada 14.jūnijā (vecais stils, jaunais stils - 27.jūnijs), kas uzsāka šņoru zemju likvidēšanu. Toreiz 1910. gadā juridiski bija iespēja pēc sādžas sapulces lēmuma šņores lietotājam piešķirt īpašnieka tiesības, kuras maz tika izmantotas.

Atsauces
  • “Об изменении и дополнении некоторых постановлений о крестьянском землевладении.” http://www.hrono.ru/libris/stolypin/stpn1_61.html (19.06.2011).
  • “Jauni likumi Latgalei.” Daugavas Vēstnesis. 1924. 3. oktobris.