Latgales dati

1931. gada 14. jūnijs

Apvienojās Latgales Progresīvā Tautas apvienība (LPTA, 1926 - 1931, JEZUPA TRASUNA vadībā) un Latgales Demokrātiskā Zemnieku apvienība (LDZA, 1926 -1931, VLADISLAVA RUBUĻA vadībā).
Apvienošanās sēde notika Rēzeknē. Pēc S.Seiļa atmiņām divu partiju gājiena dalībnieki satikās Atbrīvošanas alejas un Brāļu Skrindu ielas krustojumā un devās uz Latgales tautas pili.
Izveidojās Latgales Zemnieku Progresīvā apvienība (LZPA). Tā darbojās līdz 1934. gadam, apvienības vadītājs - JEZUPS TRASUNS, apvienības izdevums - laikraksts "Jauno Straume" (tās vietā iznāca "Jaunais Vōrds").
Reāli funkcionēja vienu gadu līdz 1932.gadam, kad kongresā 24.-25.septembrī notika reāla šķelšanās.
Pastāv uzskats, ka tas bija mākslīgs veidojums, jo apvienoja dažādus grupējumus. Demzemciem bija "saimnieciskais spārns" (A.Dzeņs, Vl.Rubulis, kurus kopā sauca par "dzeņrubļiem") un kultūras darbinieku spārns.
Apvienības iniciators esot bijis A.Dzeņs.

Atsauces
  • “Progresīvōs zemnīcības vīnība panōkta.” Jaunō Straume. 1931. 20.jūnijs.
  • Trasuns, J. “Kopec mes izaškeirom?” Jaunō Straume. 1932. 15.oktobris.
  • Budže, A. “Sasatikšanos ar Valeriju Seili.” Grām.: Acta Latgalica 4. p/s Latgaļu izdev., 1972. 103.-109.lpp.
48798fad44f690366cd10864c5b40f75937bc003
56a1d18fd803bc8c71ad62c9de2c249113ea6bc6