Latgales dati

1655. gada 11. jūlijs

Zviedru armija ģenerāļa Gustava Ādolfa Lēvenhaupta vadībā cīņā ar poļu karaspēku aplenc Dinaburgu un devītajā dienā to ieņem. Pilsētā bija atstāts tikai 200 vīru liels poļu karaspēks, kuram bija dots rīkojums pilsētu nodedzināt. Taču šo nodomu neīstenoja.
Ieņemtajā pilsētā zviedri izvieto savu garnizonu, salabo vecos nocietinājumus, ceļ jaunus nocietinājumus.
Zviedri Dinaburgā uzturējās līdz 1656. gada jūlija beigām, kas par pilsētu cīņu uzsāka krievu karspēks un pilsētu ieņēma pēc divu nedēļu aplenkuma 10. augustā. Zviedri oficiāli atteicās no iekarotajām teritorijām, arī tagadējo Latgali, pēc Kardisas miea līguma.

Zviedru valdīšanas laikā ir tapusi zviedru mākslinieka Vilema Svides gravīra ar Dinaburgas pilsētas izvietojumu pie Daugavas. Gravīras tekstā minēts 1. jūlijs pēc vecā stila kā pilsētas ieņemšanas laiks. Pētnieks K.Bonjaņskis norāda Daugavpils ieņemšanas dienu 11. jūliju (jaunais stils).

Atsauces
  • Brežgo, B. “Daugavpils.” Grām.: Apinis, K. Latvijas pilsētu vēsture. Rīga: A.Gulbis, 1931. 195.-196.lpp.
  • Broce, J.K. Zīmējumi un apraksti. 4. sējums. Latvijas mazās pilsētas un lauki. Latvijas vēstures institūta apgāds: Rīga, 2007. 335.-336.lpp. [pilsētas karte].
  • Bobjaņskis, K. “Polijas-Lietuvas cīņa ar Maskavas valsti par Daugavpili 17.gadsimta 60.gados.” Latvijas Vēstures institūta žurnāls., 2011. Nr.4, 66.lpp.
  • Brotze J.C. [Svidde?]. “Delineatio Geometrica Urbis et Arcis Duneburgh ... [1655; die Gravüre].” http://www3.acadlib.lv/lielbildes/sejums_NR1/BM01246ABm.htm (11.09.2013).
  • Konrads Bobjatiņskis. “POLIJASLIETUVAS CĪŅA AR MASKAVAS VALSTI PAR DAUGAVPILI 17. GADSIMTA 60. GADOS.” https://www.lvi.lu.lv/lv/LVIZ_2011_files/4numurs/K_Bobjatinskis_Polijas_Lietuvas_cina_LVIZ_2011_4.pdf (22.12.2018).