Latgales dati

1894. gada 15. maijs

Kalkūnu rauga un spirta rūpnīcā grāmatveža palīga un kasiera uzsāk darba gaitas uzsāk igauņu rakstnieks Augusts Kicbergs [August Kitzberg]. Pēc Kalkūnu muižas īpašnieka A. fon Etingena piedāvājuma A.Kicbergs strādāja rūpnīcā 4 gadus, līdz 1898.gada 8.augustam. Iespaidi Kalkūnos atspoguļoti autobiogrāfiskā darbā, kur dzīvei Kalkūnos veltītas 3 nodaļas /1925/.

Atsauces
  • Vaivode, T.E. (sakārtojums, priekšvārds, komentāri, pielikumi, personu rādītājs), Teka, R. (idejas autore, tulkotāja). Augusts Kicbergs Kalkūnē: rakstnieka 155. dzimšanas dienas atcerei. Daugavpils Universitāte: Saule, 2013. 23. - 26. lpp.