Latgales dati

2005. gada 26. janvāris

Daugavpils Universitātes Promocijas padomes atklātā sēdē Rēzeknes Augstskolas docētaja KARĪNE LAGANOVSKA aizstāv promocijas darbu "Volfganga Borherta daiļrades mākslinieciskā pasaule" literatūrzinātņu doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Atsauces
  • “Aizstāvēšana.” Zinātnes Vēstnesis, 2005. 10. janvāris. Nr. 1 (293).