Latgales dati

2000. gada 24. oktobris

LU Filozofijas nozares promocijas padomes sēdē Rēzeknes Augstskolas docētājs /docents kopš 2002.gada/ Valdis TĒRAUDKALNS aizstāv disertāciju par tēmu “Vasarsvētku kustība Latvijā: reliģijpētnieciska analīze” filozofijas doktora grāda iegūšanai.
Recenzenti: Dr. habil. phil. J. Vējš, Dr. habil. phil. V. Klīve, asoc. prof. J. Cālītis.

Atsauces
  • “Aizstāvēšana.” Zinātnes Vēstnesis, 2000. 25. septembris. Nr.15 (202).