Latgales dati

1994. gada 3. jūnijs

Jēkabpilī Krustpils pilī notiek Latgales Pētniecības institūta (LPI) III zinātniskā konference.
Tā sākās ar lietišķās mākslas izstādes apmeklējumu Krustpils pilī. Ari plenārsēdē bija referāts par pili kā ievērojamu vēstures pieminekli. Darbs turpinājās pedagoģijas, vēstures, kultūrvēstures, tautsaimniecības, socioloģijas, ekoloģijas grupās. Bija uzaicināti zinātnieki un pedagogi no Maskavas, Rīgas, Daugavpils, Jēkabpils un Latgales rajoniem, katoļu baznīcas pārstāvji un Latvijas attīstības aģentūras darbinieki.
Pedagoģijas doktore Ludmila Timoščenko atnesa pašas savākto pasaules tautu ābeču kolekciju.

Atsauces
  • Grinbergs, A. “Krustpils pilī — pēc 50 gadiem.” Lauku Avīze.
  • MADALĀNE, V. “LPI ZINĀTNISKA KONFERENCE – JĒKABPILĪ.” Mōras zeme. 1994. 4. jūnijs.
  • GAVARE, A. “Trešā konference – Latgale vakar; šodien un rīt.” Neatkarīgā cīņa. 1994. 6. jūnijs.
  • ZEILE, P. “Nelabo garu izdzīšana.” Neatkarīgā cīņa. 1994. 17. jūnijs.