Latgales dati

1920. gada 25. oktobris

Latvijas Izglītības ministrija Rēzeknē atver viengadīgus skolotāju sagatavošanas kursus, kuri 1922. gada 1. janvārī pārtop par pedagoģisko skolu.
1921./22. mācības gadā Rēzeknes pedagoģiskā skolā bija 4 klases. Divās vecākās klasēs audzēkņi mācījās jau otro gadu; divās jaunākās klasēs uzņemšanas pārbaudījumi bija mācības gada sākumā. Programa bija tā iekārtota, kā jaunākā klasē (IV.) kursu pabeigs pēc 4 gadiem, otrā (III. klase) — pēc 3 gadiem, trešā (II. klase) pēc 2 gadiem un pirmai klasei (vecākai) programu vajadzēja izņemt līdzmācības gada beigām. Skolu apmeklēja 149 audzēkņi.
Kursu organizētājs Kārlis Ādamsons., arī AK

Turpmāk skola pārtop par skolotāju insttūtu (1925-1944).
Savukārt, Daugavpils skolotāju kursi tika tika likvidēti. Pēc tam no jauna veidojās Daugavpils skolotāju semiņars - institūts.

Atsauces
  • Melnalksnis, K. “Skolotāju sagatavošanas kursi 1921.122. m. gadā.” Izglītības ministrijas mēnešraksts, 1922.
8d2cff18e3e95cc79501865d1b6e7ee2bbd289e6