Latgales dati

1927. gada 3. jūnijs

Daugavpilī sāk iznākt nedēļas laikraksts DAUGAVPILS ZIŅAS. Redaktors Dāvids Salmiņš. Iznāk 17 numuri līdz 1927. gada 23. septembrim.
Bez rakstiem laikrakstā bija arī reklāma, kas aizņēma laikaraksta pēdējo lappusi. Laikraksta nebija fotogrāfiju.
Laikraksts iznāca paralēli citam pilsētas latviešu izdevumam - laikrakstam "Daugavas Vārds", kuru līdz tam vadīja minētais Dāvids Salmiņš. "Daugavas Vārds" savu lasītājus informēja, ka D.Salmiņš ir atbrīvots no redaktora pienākumiem.

Atsauces
  • “Mūsu god. lasītājiem.” Daugavas Vārds. 1927. 4. jūnijs.
  • Latviešu periodika 3 sējumos. 1768-1940. 3. sēj. 1920-1940. 1.daļa. Rīga: Zvaigzne, 1988. 122.lpp.
008453d4cb5ceca50c76125fc3d1cdfa741ced54