Latgales dati

1926. gada 23. jūlijs

Daugavpils apriņķa valde izdot atļauju Preiļu katoļu baznīcai veikt apbūvi tuvākajā apkārtnē. Valdes lēmums izraisa diskusijas, par ko liecina Preiļu iedzīvotāja Eljas Gurviča sūdzība. Lieta tiek izskatīta Latgales atgabaltiesā, vēlāk - Augstākās tiesas Senātā. Valdes lēmums atstāts bez izmaiņām, jo vietējā zeme pieder valstij, kas ir tiesīga pilnā mērā ar to rīkoties.
Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis: Otrdiena, 26. aprīlis, 1927