Latgales dati

2007. gada 13. decembris

RTU ķīmijas inženierzinātņu nozares Promocijas padomes atklātā sēdē Rēzeknes augstskolas docētājs `Edmunds TEIRUMNIEKS aizstāv promocijas darbu “Cieto sadzīves atkritumu poligonu infiltrātu pētījumi un attīrīšanas tehnoloģiju pilnveidošana” un viņam piešķīrts inženierzinātņu (Dr.sc.ing.) zinātniskais grāds.
E.Teirumnieks kopš 2010.gada ir Rēzeknes augstskolas rektors.