Latgales dati

2004. gada 29. aprīlis

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē disertāciju pedagoģijas zinātņu grāda iegūšanai aizstāv Daugavpils Universitātes docētājs EDGARS ZNUTIŅŠ. Temats: "Kora diriģenta kompetences veidošanās mūzikas skolotāja studiju procesā augstskolā". Recenzenti: prof. I.Žogla, prof. A.Šļahova, asoc.prof. M.Marnauza.

Atsauces
  • “Aizstāvēšana.” Zinātnes Vēstnesis, 2004. gada 5. aprīlis: 7 (278).