Latgales dati

2004. gada 29. aprīlis

Daugavpils Universitātes Pedagoģijas zinātņu nozares promocijas padomes atklātā sēdē disertāciju pedagoģijas zinātņu grāda iegūšanai aizstāv Rēzeknes Augstskolas docētājs JĀNIS DZERVINIEKS. Temats: "Demonstrējumu eksperimenta modelis mehānikā skolas fizikas kursā". Recenzenti: prof. I.Žogla, asoc. prof. A.Broks, prof. V.Paškevičs.

Atsauces
  • “Aizstāvēšana.” Zinātnes Vēstnesis, 2004. 5. aprīlis: 7 (278)., http://www.lza.lv/ZV/zv040700.htm.
  • “Aizstāvēšana.” http://www.lza.lv/ZV/zv040700.htm (29.04.2014).