Latgales dati

1936. gada 26. februāris

Ar Izglītības ministra A.Tenteļa rezolūciju Latvijā pārdēvētas 94 skolas, lielākā daļa no tām ir Latgalē.
Pārdēvētas 45 skolas Daugavpils apriņķī, 29 - Rēzeknes apriņķī, 4 - Ludzas apriņķī, 8 - Jaunnlatgales apriņķī.
Piemēram, Daugavpils apriņķī Liksņenkas pamatskola pārdēvēta par Kūdraines pamatskolu, Randaukas pamatskola - par Amuļu pamatskola u.t.t..
No skolu nosaukumiem svītrots vārds "muiža":
Jāsmuižas pagasta Nidermuižas pamatskolu par Jāsmuižas pagasta Niedru pamatskolu,
Kapiņu pagasta Rušonu muižas pamatskolu par Kapiņu pagasta Skudrīšu pamatskolu,
Preiļu pagasta Gailmuižas pamatskolu par Preiļu pagasta Gailīšu pamatskolu,
Višķu pagasta Ambeļmuižas 6 kl. pamatskolu par Višķu pagasta Ambelu 6 kl. pamatskolu,
Rēznas pagasta Rozenmuižas krievu 6 kl. pamatskolu par Rēznas pagasta Rēznas krievu 6 kl. pamatskolu,

Atsauces
  • “Izglītības ministrijas Skolu departaments pārdēvē šādas skolas.” Izglītības ministrijas mēnešraksts, 1936. Nr.3.
F85d47bd5ae87d3b454fe007fab567c9edb9e8c2