Latgales dati

2010. gada 7. jūnijs

Daugavpils Universitātes Bioloģijas promocijas padomes atklātajā sēdē Daugavpils Universitātes Sistemātiskās bioloģijas institūta pētnieks ALEKSANDRS ANIŠČENKO aizstāvēja promocijas darbu „Skrejvaboļu (Coleoptera: Carabidae) alpīno faunu struktūra un izcelšanās Dienvidsibīrijas un Ibērijas pussalas kalnos" un ieguva bioloģijas doktora zinātnisko grādu. Ar Bioloģijas nozares promocijas padomes lēmumu Aleksandram Aniščenko piešķirts doktora zinātniskais grāds bioloģijā (Dr.biol.) zooloģijas apakšnozarē.