Latgales dati

1944. gada 23. augusts

Ludzā Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas CK un LPSR Tautas Komisāru padomes apvienotā sēdē dibināta Latvijas PSR Ārkārtējo komisiju, lai apzinātu vācu okupācijas laika noziegumus un nodarītos postījumus. Komisija septiņu cilvēku sastāvā darbu sāk 24. augustā. Komisijas priekšsēdētājs bija LK(b)P CK 1. sekretārs Jānis Kalnbērziņš (1893–1986), bet vietnieks – LPSR TKP priekšsēdētājs Vilis Lācis (1904–1966).

Atsauces
  • Krēgere, O. “Ieskats “padomju dzimtenes nodevēju” sarakstā. 1944. gads, Ludzas apriņķis.” Latvijas arhīvi, 2009. Nr. 4, 99.-120.lpp.