Latgales dati

1944. gada 23. augusts

Ludzā Latvijas Komunistiskās (boļševiku) partijas CK un LPSR Tautas Komisāru padomes apvienotā sēdē dibināta Latvijas PSR Ārkārtējo komisiju, lai apzinātu vācu okupācijas laika noziegumus un nodarītos postījumus. Komisija septiņu cilvēku sastāvā darbu sāk 24. augustā. Komisijas priekšsēdētājs bija LK(b)P CK 1. sekretārs Jānis Kalnbērziņš (1893–1986), bet vietnieks – LPSR TKP priekšsēdētājs Vilis Lācis (1904–1966).
Ziņojums publicēts presē 1945. gada 5. aprilī.
Darbojās vietējās komisijas. Atskaites ir publicētas:
Преступления нацистов и их пособников против мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. ЛАТВИЙСКАЯ ССР . https://victims.rusarchives.ru/node/34714

Atsauces
  • Krēgere, O. “Ieskats “padomju dzimtenes nodevēju” sarakstā. 1944. gads, Ludzas apriņķis.” Latvijas arhīvi, 2009. Nr. 4, 99.-120.lpp.