Latgales dati

1932. gada 1. janvāris

Devēja sevi par Latgales bezpartejisko zemnieku laikrakstu. Izdevējs un atbildīgais redaktors Eduards KOZLOVSKIS. Avīzes izdošanā aktīvi iesaistās arī Alberts Sprūdžs. Redakcijas adrese Rēzekne, M. Nikolaja ielā 9.
Pēdējais 6. numurs iznāk 1932. gada 14. maijā.