Latgales dati

1920. gada 15. janvāris

Palīdzību organizēja Amerikas palīdzības administrācijas (ARA Latvijas nodaļa kapteiņa Tomass Džeims Orbisona [Thomas James Orbison, 13.11.1866 - 26.03.1938] vadībā.
T.Orbisons ar Latvijas valdības un poļu militārās virspavēlniecības atbalstu apmeklēja Daugavpili 15.-17. janvārī. Kapteiņa Orbisona darbība dažādās Latvijas vietās plaši atainota Latvijas tā laika presē.
Jēkabsons, Ē (2016): " Naktī uz 15. janvāri vilciens iebrauca Daugavpilī, kas pēc postījumiem atgādināja "mirušo pilsētu".
15. janvārī pilsētā esošaj‚ Polijas armijas štābā T. Orbisons tikās ar poļu karaspēka grupas pavēlnieku ģenerāli E. Ridzu - Smigliju un vietējās Amerikāņu palīdzības komitejas vadītāju ñ k‚du ìpoÔu kundzi un komitejas locekļiem, Amerikas Sarkanā Krusta pārstāvi pilsētā kapteini Džonu Vaitniju (Whitney), kurš bija nodevis T. Orbisona rīcībā savu automašīnu, apmeklēja bērnu patversmi, kur redzēja pusbada esošus bērnus. 16. janvārī pārraudzīja pārtikas izdali virtuvēm, tikās ar pilsētas latviešu komandantu, vakariņoja kādā vietējo ebreju ģimenī, no kuras dāvana saņēma "labi audzinātu un mierīgu" buldogu. [..]
Daugavpilī ar vairāku vietējās organizācijas Sieviešu palīdzības korpusa jaunizveidotās nodalas pārstāvju atbalstu T. Orbisons bija izveidojis sešas virtuves trūcīgajiem bērniem (jau pirmajā darba dienā tika pabaroti 2 500 bērnu) un produktu noliktavu, kuras kr‚jumi vēlāk tika regulāri papildin‚ti ar sūtījumiem no Rīgas. Vair‚kas dienas T. Orbisons dzīvoja Latvijas Dzelzceļu valdes piešÌirtaj‚ vagon‚ izpostītajā Daugavpils stacij‚ un Rīgā atgriezās 17. janvārī, noorganizējis pilsētas virtuvju komiteju un atstājot pārtiku divām nedēļām. [..] 19. janvārī tikās ar K. Ulmani, pārrunājot Daugavpilī redzēto."

Atsauces