Latgales dati

1925. gada 2. aprīlis

Daugavpilī, Latgales apgabaltiesā sākās tiesas prāva "Baltkrievijas Republikas " lietā. Tika izskatīta lieta par baltkrievu kultūras nacionālo organizāciju darbību no 1922.gada novembra līdz 1924.gada aprīlim. Organizācijas mērķis esot Latgales atdalīšana no Latvijas.
Apsūdzēto vidū ir arī sabiedriskais skolotājs un darbinieks Konstantins Jezovitovs, kurš bija apcietinājumā.
4. aprīlī nolasīts gala spriedums, kurā visi apsūdzētie attaisnoti un K.Jezovitovs atbrīvots.
Baltkrievija skolotāju aresti notikuši 1924.gada jūlija sākumā.
Vēsturnieks Ē.Jēkabsons /2004/: " [..] tā sauktajā “Baltkrievu lietâ” 1924. gadâ (šķietamâ mēģinâjumā panākt Latgales daļas pievienošanu Baltkrievijai)."
Baltkrievu vidū bija arī ukraiņi, Hersonas guberņâ dzimušais Porfirijs Žerdijs, kurš pēc atgriešanâs 1922. gadā no Ukrainas Latvijā arī strādāja par skolotāju baltkrievu skolās Latgalē un
skolotājs Jakubs Kastiļuks, kurš 20. gadu pirmajā pusē darbojās Daugavpilî izveidotajā baltkrievu kultūras biedrībā “Batjkauščina”.

Atsauces
  • “Baltkrievu prāva.” Latvijas Sargs. 04.04.1925.
  • “"Процесс Белорусской республики" в Латгальском окружном суде.” Сегодня. 3.4.1925.
  • “Оправдательный приговор по делу "Белорусской республики".” Сегодня. 5.4.1925.
  • Jēkabsons, Ē. “UKRAIŅI LATVIJÂ 19. GADSIMTA BEIGÂS–1945. GADÂ.” Latvijas arhīvi, 2004. Nr. 2, 110.-128.lpp.