Latgales dati

2010. gada 13. februāris

Lēdmanes baznīcā pateicības dievkalpojums skolotājai un sabiedriskajai darbiniecei Veronikai Galvanovskai /Zaharānei/ (dzimusi Rugāju pagastā) sakarā ar 100 dzimšanas dienu. Dievkalpojumā piedalās Tilžas un Rugāju katoļu draudzes prāvests Alberts Budze, kurš svētbrīža noslēgumā jubilārei pasniedza apsveikuma rakstus no pāvesta Benedikta XVI un Latvijas Valsts prezidenta Valda Zatlera.
V.Galvanovska bija Balvu rajona Sudarbes pamatskolas direktore, latviešu valodas, matemātikas skolotāja. Kopš 1970.gadiem pārcēlās uz Madlienas pagastu.
2014. gadā atzīmēja 104. dzimšanas dienu.

Atsauces