Latgales dati

2005. gada 18. oktobris

Promocijas darbu inženierzinātņu doktora grāda iegūšanai aizstāv Rīgas Tehniskās universitātes docētāja Inga Ļašenko (dzimusi 04.02.1965 Ludzā). Promocijas darba tēma "Spiedienu radošas trikotāžas tehnoloģisko parametru biomehāniskais pamatojums".
Par promocijas darbu Inga Ļašenko 2006.gadā tiek apbalvota ar Werner Von Siemens izcilības balvu.