Latgales dati

2009. gada 22. maijs

Daugavpils Universitātes Literatūrzinātnes promocijas padomes atklātā sēdē Daugavpils Universitātes docētāja RUDĪTE RINKEVIČA aizstāv promocijas darbu “Bērnības semiotika 20. gadsimta 20.–30. gadu latviešu prozā Eiropas literatūras kontekstā”.
Ar Literatūrzinātnes promocijas padomes lēmumu Rudītei Rinkevičai piešķirts filoloģijas doktora (Dr. philol.) zinātniskais grāds literatūrzinātnes nozarē salīdzināmās literatūrzinātnes apakšnozarē.