Latgales dati

2010. gada 23. aprīlis

Latvijas Zinātņu akadēmijas sēdes „Daugavas ekosistēma un tās ilgtspējīga attīstība” dalībnieki speciālā rezulūcijā kategoriski iebilst pret jebkādu Daugavas ekosistēmas iespējamo pārveidi, lai izmantotu Daugavas gultni kā rūpniecisku transporta kanālu uz Baltkrieviju, Ukrainu un Krieviju. LZA kategoriski iebilst pret kuģojamu Daugavas ūdensceļu projektu iekļaušanu jebkādos Latvijas nacionālās stratēģijas plānu un vīziju projektos sakarā ar šādu scenāriju utopisko raksturu. Daugavas kuģojamā ceļa īstenošanas vietā LZA sēdes dalībnieki atzīst par nepieciešamu piesaistīt ES līdzekļus, lai radikāli modernizētu un uzlabotu dzelzceļu un autoceļu komunikāciju, nodrošinot Baltijas sasaisti ar ES un NVS valstīm.