Latgales dati

2004. gada 25. marts

Promocijas darbu ķīmijas doktore grāda iegūšanai aizstāv Daugavpils Universitātes docētāja Jeļana Kirilova. Darba tēma "“Benzantrona slāpekli saturošu atvasinājumu sintēze un izpēte”.