Latgales dati

1925. gada 17. maijs

Latgales dziesmu un jaunatnes vingrošanas sporta svētki Rēzeknē noris 17.-18.maijā. Tajos piedalās pamatskolu, vidusskolu, baznīcas un kultūras organizāciju 50 kori, ap 2000 dalībnieku un 5000 viesu. Dalībnieki apvienoti divos koros - vidusskolu, biedrību, baznīcu koris un pamatskolas koris. Virsdiriģenti - Artūrs Bobkovics, Valdemārs Pauliņš, Nikolajs Vidulejs.
Svētki ilgst divas dienas. Pasākuma sākumā Latvijas himna dziedāta trīs reizes.
Svētkus atklāja Valsts prezidents J.Čakste, bija ieradies Ministru prezidents H.Celmiņš, ārlietu ministrs Z.Meierovics.
Svētku laikā (16.-19.maijs) darbojās Franciska Varslavāna un Alberta Filkas gleznu izstāde. Laikraksti ziņoja, ka laika apstākļi bijuši nelabvēlīgi, tomēr skatītāju bija daudz ieradušies.
Pēc S.Seiļa atmiņām: F. Trasuns bijis neapmierināts, jo maz skanējušas latgaliešu dziesmas.
Literatūrā dēvēti par Pirmajiem Latgales dziesmu svētkiem. Ir ziņas, ka svētkos piedalījušies arī kori no Daugavpils. Pasākums finansēts no valdības puses (lēsts ap 450 tūkst. rbļ).
Svētku rīkošana bija iecerēta jau 1924. gadā, bet tā viewtā Rēzeknes pilskalnā 1924. gada 1. jūnijā notika latviešu skolu jaunatnes dziesmu svētki.ar 200 koristiem, 19 nodziedātajām dziesmām. BIja ierīkotas sēdvietas 1500 skatītājiem.
Otrie Latgales dziesmu svētki notika Daugavpilī 1929.gada 2.jūnijā.

Atsauces
  • “Apskats.” Izglītības ministrijas mēnešraksts, 1925. 1. jūnijs, 622.
  • “Latgales dziesmu svētku iespaidi.” Daugavas Vēstnesis. 1925. 22. maijs.
  • “Pirmo Latgales dziesmu svētku atskaņas.” Daugavas Vēstnesis. 1925. 29. maijs.
  • “Latgales jaunatnes dziesmu svētki.” Daugavas Vēstnesis. 1925. 24. aprīlis.
  • Seiļs, S. Dienasgrāmatas. 1924-1979. Daugavpils: Saule, 2016. 113.lpp.
9aa777a97ef789fe3f6c7d1876cb7a3450abd6a9
A11670d5b53a2e46bebfc70e341b795bee10687c
A8d5df1d8c6115b6804575260f5d79db83ea58b0
0b169c6199fe86e26a046f24ffa64290d76f73a7
9a7a604e67fbf286d66e84ebbdc3ac05b599addf