Latgales dati

2002. gada 26. jūnijs

Biedrības mērķis ir veicināt indivīdu sociālo aktivitāti, pilsoniskās apziņas veidošanos, demokrātijas principu iedzīvināšanu un attīstību Latgalē, atbalstot brīvprātīgo darbu sociālās atstumtības mazināšanai un sabiedrības integrācijai. "ODIN/VITA" vadītāja Nataļja Demjaņenko.
Par savu dibināšanu uzskata 2000.gadu, kad sāks realizēt divu gadu ilgs projekts ODIN/VITA EMPOWERMENT ar mērķi izveidot Daugavpilī sociālo brīvprātīgo organizāciju, kura ir spējīga sniegt sociālu atbalstu vientuļiem veciem cilvēkiem, invalīdiem un citiem, kam ir nepieciešams sociāls atbalsts.