Latgales dati

2009. gada 23. marts

Latvijas Būvnieku asociācijas (LBA) atskaites kopsapulcē pasniegtas balvas "Gada labākā būve 2008" sešās nominācijās. Nominācijā "Jaunbūve" veicināšanas balva piešķirta Rēzeknes katoļu vidusskolas ēkai (Latgales iela 82, Rēzekne).
Pasūtītājs: Romas katoļu baznīcas Rēzeknes-Aglonas diecēze
Projektētājs: A/S Komunālprojekts
Galvenais būvuzņēmējs: SIA Latgalija
Darbuzņēmēji: SIA ALV, SIA Liela M, SIA Latgales elektromontāža
Būvuzraugs: Aleftina Silova.

Nominācija "Rekonstrukcija" - Daugavpils pilsētas J.Pilsudska Poļu vidusskolas ēka (Varšavas iela 2, Daugavpils)
Pasūtītājs: Daugavpils pilsētas izglītības pārvalde
Projektētājs: A/S Agroprojekts
Galvenais būvuzņēmējs: SIA Gādība
Darbuzņēmēji: SIA Vesanta, SIA SZMA, SIA Belam-Rīga, SIA Latgales ceļdaris
Būvuzraugs: Viktors Nikolajevs.