Latgales dati

2003. gada 16. maijs

Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un Valsts valodas komisija ar tās priekšsēdētāju Māru Zālīti Rīgas pilī izsaka valstisku atzinību 22 skolotājiem par latviešu valodas kā dzimtās valodas un astoņu minoritāšu dzimto valodu mācīšanu Latvijas skolās. Tās saņēma arī:
Veronika Dundure (Nautrēnu vidusskola) - latviešu mācībvaloda.
Natālija Koviļina (Daugavpils krievu vidusskola – licejs) - krievu mācībvaloda.
http://www.president.lv/pk/content/?cat_id=603&art_id=1228