Latgales dati

2010. gada 10. februāris

Mūzikas akadēmijā notiek Andas Beitānes grāmatas "Vēlīnās izcelsmes vokālā daudzbalsība latviešu tradicionālajā mūzikā" atvēršanas svētki. Pielikumā ir 3 kompaktdiski, kuros ierakstīts arī Ziemeļlatgales tradicionālās mūzikas repertuārs.