Latgales dati

2010. gada 8. marts

Sasaukta ārkārtas Daugavpils Domes sēde, kura atbrīvoja no amata izpilddirektoru Alekseju Providenko.
Aleksejs Providenko no 2009. gada 5. oktobra slimoja un viņa pienākumus pildīja Jevģēnijs Hlopoks.
Daugavpils Domes priekšsēdētājs Jānis Lāčplēsis deputātiem paskaidroja, ka A. Providenko ir zaudējis uzticību, jo savas darbības laikā ir pieļāvis nelikumības un nepildījis savus tiešos pienākumus, kas saistīti ar DzKSU darbu, darba līgumiem, darba organizēšanu pašvaldībā.