Latgales dati

1993. gada 2. aprīlis

Promocijas darbu pedagoģijas doktora grāda iegūšanai aizstāv Daugavpils Universitātes docētāja Emīlija Černova.
Promocijas darba tēma "Studentu um mācību spēku sadarbība kā nākamā audzinātāja veidošanās nosacījums".