Latgales dati

1993. gada 15. aprīlis

Promocijas darbu pedagoģijas doktora grāda iegūšanai aizstāv Daugavpils Universitātes docētāja Anita Pipere. Promocijas darba tēma "Altruistisko ieviršu pašvērtējums un citvērtējums pusaudžu un jauniešu vecumā".