Latgales dati

1996. gada 9. maijs

Baltinavā kultūras ministrs OJĀRS SPĀRĪTIS pasniedz Ministru kabineta Atzinības rakstu Baltinavas un Šķilbānu draudžu prāvestam JĀNIM SVILĀNAM.