Latgales dati

2001. gada 17. decembris

Nodots ekspluatācijā Vorzovas (Lipovkas) robežpārejas punkts. Tas ir vienkāršots robežkontroles punkts, veic tikai robežas kontroli.
Citi kontrolpunkti uz šīs robežas:
- Bigosova (Indra), dzelzceļa stacija „Bigosova” – kontrolpunkts dzelzceļa stacijā.
- Grigorovščina (Patarnieki), – autoceļa caurlaides kontrolpunkts.
- Urbani (Silene), – autoceļa caurlaides kontrolpunkts.
- Gavrilina (Meikšāni) – vienkāršots robežkontroles punkts.
- Druja (Piedruja) - vienkāršots robežkontroles punkts.
- Lipovka (Vorzova) - vienkāršots robežkontroles punkts.
- Pļusi (Kaplava) - vienkāršots robežkontroles punkts