Latgales dati

1660. gada 3. maijs

1660. gada 23. aprīlī pēc vecā stila
Polijā Gdaņskas tuvumā, Olīvas klosterī, noslēgts miera līgums starp Poliju un Zviedriju, pēc kura Polija saglabā ietekmi Latgalē (V pants). Šajā laikā Latgales teritorijā ir vēl krievu karaspēks, ir ieņemta Daugavpils.
Noslēdzās Inflantijas izveidošanās priekšvēsture. Minētais līgums vienīgi apstiprināja stāvokli, kāds Vidzemē pastāvēja jau vairāk nekā 30 gadu. Jo tieši tad, poļu-zviedru cīņu laikā, Žečpospolita zaudējalielāko daļu teritoriju, kas atradās uz ziemeļiem no Daugavas. Poļu-lietuviešu varā palika vienīgi teritorijas, kuras vēlāk tika nosaukta par Inflantiju.
Šī starptautiskā vienošanās kopā ar Polijas noslēgto Andrusovas pamieru 1667.gadā sekmēja miera perioda (145 gadi) iestāšanos Latgalē. Lielāka karadarbība Latgales teritorijā notiks 19.gs. sākumā sakarā ar Francijas iebrukumu Krievijā.

Atsauces
  • Latvijas tiesību avoti. Teksti un komentāri. 2. sējums. Poļu un zviedru laiku tiesību avoti (1561-1795). Dr. hist. V.Blūzmas redakcijā. Rīga, 2006. 104.-108.lpp.
  • Ivanovs, A., Kuzņecovs, A. “Krievijas valsts seno aktu arhīva dokuments par Dinaburgu cara Alekseja Mihailoviča varā (1665).” http://www.latvijasarhivi.lv/index.php?1&208&view=article&art_id=324URE-Ivanovs.pdf (20.10.2012).
  • Balcereks, M. “Poļu Vidzemes jeb Inflantijas izveides priekšvēsture. Cīņas par Daugavpili 1625.-1627.gadā.” Latvijas vēstures institūta žurnāls, 2011. Nr.2., 88. - 100.lpp.