Latgales dati

2006. gada 27. februāris

2006. gada 27. februārī dibināts LPI kā Daugavpils Universitātes zinātniska institūcija, kas darbojās saskanā ar LR Zinātniskās darbības likumu.
2006. gada 19. aprīlī ar DU rektores rīkojumu par LPI direktora vietas izpildītāju apstiprināts Vēstures katedras asoc. prof. Henrihs Soms. 2006. gada 4. aprīlī izdots rīkojums par LPI veidlapu, zīmogu un atbildīgā par lietvedību apstiprināta LPI bibliotekāre Genovefa Barkovska.