Latgales dati

2007. gada 21. jūnijs

Latvijas Universitātes Vadībzinātnes un Demogrāfijas promocijas padomes sēdē promocijas darbu ekonomikas doktora (Dr. ekon.) zinātniskā grāda iegūšanai aizstāv JANĪNA STAŠĀNE.
Temats – “Pieaugušo izglītības pārvaldība kā mūžizglītības veicināšanas nosacījums”. Nozare – vadībzinātne, apakšnozare– izglītības vadība. Recenzenti: Dr. fiz., profesors Andris Kangro; Dr. ped., prof. Baiba Briede; Dr. ped., as.prof. Larisa Jogi.
J.Stašāne - Daugavpils Universitātes Ekonomikas katedras vadītāja.