Latgales dati

1937. gada 3. maijs

Izglītības ministrijas skolu departaments pieņem lēmumu par šķirtu mācību zēniem un meitenēm arodskolās un ģimnāzijās. No tā izriet, ka Latgalē turpmāk pastāvēs: zēnu ģimāzijas (Balvu valsts ģimnāzija, Rēzeknes valsts ģimnāzija, Aglonas ģimnāzija), meiteņu ģimnāzija (Aglonas ģimnāzija, Varakļānu valsts ģimnāzija, Viļakas valsts ģimnāzija, 2.Daugavpils valsts ģimnāzija), zēnu arodskolas (Daugavpils pilsētas tehnikums, Daugavpils valsts arodskola un tehniskā vidusskola, Rēzeknes valsts arodskola, Ludzas valsts arodskola), meiteņu arodskolas (Latgales latviešu katoļu kultūras biedrības "Saule" sieviešu arodskola).

Atsauces
  • “Lielas pārgrozības ģimnāzijās un arodskolās.” Jaunākās Ziņas. 1937. 4. maijs.
  • “Mācību iestādes zēniem un meitenēm.” Jaunākās Ziņas. 1937. 5. maijs.